ΚΡΑΣΠΕΔΑ

Τα κράσπεδα και τα ρείθρα χρησιμοποιούνται στα έργα οδοποιίας, σε λιμάνια και μαρίνες, σε έργα περιβαλλοντος χώρου, καθώς και σε οικοδομικές κατασκευές, και εφαρμόζονται για τον διαχωρισμό του πεζοδρομίου με τον δρόμο. Επίσης χρησιμοποιούνται  για τη συγκράτηση και τον εγκυβωτισμό των πλακών πεζοδρομίου και των κυβόλιθων.