ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ

Οι κυματοθραύστες είναι δομές που μειώνουν την ένταση των κυμάτων στα παράκτια ύδατα, και ως εκ τούτου μειώνεται η διάβρωση των ακτών. Παρέχουν ασφάλεια στο αγκυροβόλιο και δημιουργούν ασφαλέστερα λιμάνια και μαρίνες.