ΠΑΝΕΛ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Μια προσεκτικά επιλεγμένη σύνθεση φυσικών συστατικών και μια ειδική πακεταρισμένη τεχνολογία παραγωγής, καθορίζουν τις εξαιρετικές τεχνικές και λειτουργικές ιδιότητες των πάνελ τσιμέντου ινών.