ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ

Οι στρωτήρες  είναι κατασκευές που επιτρέπουν την στερέωση των σιδηροτροχιών. Είναι τοποθετημένοι πάνω σε έρμα για την αποστράγγιση του νερού και εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ακρίβειας της τροχιάς. Χωρίζονται σε διμερεις και ολόσωμους.