ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Η GREY MATERIΑLS διαθέτει προκατασκευασμένα φρεάτια. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής οπλισμένων φρεατίων με ποιότητα σκυροδέματος, για να ικανοποιήσουν  τις απαιτήσεις του πελάτη. Διατίθενται με τσιμεντένια βάση ή αντίστοιχα με ενσωματωμένο κάλυμμα. Επιλογή καλύμματος κατηγορίας A15, B125, C250 και D400. Προκατασκευασμένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης όμβριων. Κατασκευάζονται άοπλα και οπλισμένα με δυνατότητα επιλογής οπλισμού. Υπάρχουν οπές περιμετρικά για την τοποθέτηση κλίμακας. Δυνατότητα κατασκευής ανοιγμάτων για τις συνδέσεις σωλήνων. Προμήθεια χυτοσίδηρου καλύμματος Φ60 βαρέως τύπου D400 ή C250.