ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Η GREY MATERIΑLS SA διαθέτει στην αγορά δικτυωτά πλαίσια υποστήλωσης σηράγγων σε οποιοδήποτε μήκος και διαμέτρου χάλυβα έως Φ32. Οι συνδετήρες, τα επιμέρους μέρη, οι κοχλίες και τα παξιμάδια συνεργάζονται μεταξύ τους και πληρούν τις απαιτήσεις του DS 853.